You said...
끝없이 노력하고 끝없이 인내하고 끝없이 겸손하자.

目前日期文章:200908 (7)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2009-08-27 好友文章 Never mind (69) (2)
2009-08-23 好友文章 New friends (64) (5)
2009-08-22 好友文章 If.... (96) (3)
2009-08-13 好友文章 I miss Taiwan (130) (5)
2009-08-07 好友文章 All about my work (113) (11)
2009-08-04 好友文章 Nervous (54) (3)
2009-08-02 好友文章 well.... (89) (6)