You said...
끝없이 노력하고 끝없이 인내하고 끝없이 겸손하자.

目前分類:哩哩扣扣 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2009-05-28 好友文章 我在玩 (77) (4)
2009-04-22 好友文章 Take a Quiz! (46) (3)
2008-09-21 好友文章 MSN Delete Checker (679) (1)
2008-08-25 好友文章 Sydney (60) (2)
2008-08-21 好友文章 Travel around the world (50) (3)